SMART SUPPORT

อีกช่องทางการแจ้งปัญหาที่เกิดจากหน้าเว็บ และการใช้งานของคุณ
เพื่อให้สะดวกรวดเร็วขึ้นในการดำเนินการโปรดกรอกรายระเอียดให้ครบ

แจ้งปัญหา
STEP FOR REPORTING YOUR PROBLEMS

ขั้นตอนการแจ้งปัญหา

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก

ทำการเข้าสู่ระบบเพื่อแจ้งปัญหา
กรณีที่ใช้งานครั้งแรกจำเป็นต้อง สมัครสมาชิกก่อน โดยตั้งค่า USERNAME และ PASSWORD เพื่อเข้าใช้งานในครั้งถัดไป

1
ระบบจะพาท่านไปที่หน้าแจ้งปัญหา

กรุณากรอกปัญหาในช่องด้านล่างนี้
> ชื่อของท่าน
> Email ในการติดต่อกลับ
> เว็บไซต์ของท่าน
> เรื่องที่ต้องการแจ้ง
> อธิบายส่วนที่ต้องการเพิ่ม หรือแก้ไขให้ชัดเจน
> เลือกส่วนที่ต้องการแก้ไขเป็น Landing หรือ Member
> กดปุ่ม Submit

2
ระบบทำการบันทึกข้อมูลของท่านลงระบบ

ระบบทำการบันทึกข้อมูลของท่านลงระบบ
และส่งเรื่องให้ทีมงานดำเนินการปรับแก้ไข

ลูกค้าสามารถเช็คสถานะการปรับแก้ได้ที่ Link Dashboard

3